Please enable JS

5S Public és HATÁS

  • Növeli a részletekre való odafigyelés képességét
  • Ápoltságot és jó modort indukál
  • A dolgokat jobban tiszteljük és megbecsüljük
  • Embertársaink iránti tiszteletet is növeli
  • Tiszta és egészséges környezetet hoz létre
  • A rendellenességeket hamarabb észlelhetjük és cselekedhetünk